פרזנטציות - הצגת נושא - פיתוח מנהלים - הדרכה
         לרשימת הנושאים המלאה          אודות          יצירת קשר  

 

 

סדנת ניהול צוות


מטרות הסדנה:

היכולת לנהל צוות של כפיפים ישירים, להניע עובדים הנה אחד המאפיינים המרכזיים המבחינים בין מנהל לעובד מקצועי והנה כמעט מושג נרדף לניהול.

השינויים שחלו בגישות הניהוליות על רקע התמורות הטכנולוגיות, התפוצצות המידע והתחרות השיווקית, הופך את יחסי המנהל עם צוותו למורכבים.

מטרת הסדנה להציף את המורכבות ביחסי מנהל צוות ולפרוס את הכלים הנחוצים לניהול צוות ולהנעתו. לאמיתו של דבר הכותרת "ניהול צוות"  משמשת מטריה לשורת סדנאות שחלקן פורטו באתר זה. מטרה סדנה זו  למפות את המיומנויות הנחוצות לניהול צוות וכן לאפשר למשתתפים לקבל משוב לגבי הסגנון הניהולי שלהם.

 

אוכלוסיית היעד:

  • מנהלים בעלי צוות הכפוף אליהם ישירות

נושאי הלימוד:

  • יחסי עובד מנהל בניהול המודרני
  • סגנונות ניהול והכרת הסגנון האישי
  • כוחות הפועלים בקבוצה
  • תיאוריות הנעה
  • שגרות עבודה בניהול צוות
  • מיפוי כלים ניהוליים:

קביעת יעדים ומתן משוב, שבח ונזיפה

הנעה ותגמול

האצלה והעצמה

הדרכה / העברת מידע

הפגישה האישית ומפגש הצוות

טיפול בקונפליקטים

 

שיטות ההדרכה:

הדרכה פעלתנית, תרגול במליאה ובקבוצות קטנות, ניתוח אירועים ופתרון בעיות, צפייה בסרטונים.


 

 

מסגרות לימודיות:

 

מסגרת

משך

מספר משתתפים

 

סדנה:

 

 

8 שעות לימוד

 

עד 20  משתתפים

 

סדנאות רלוונטיות נוספות:

 

o       הצגת נושא

o       תקשורת שכנועית

o       חניכה

o       הדרכה

o       הצבת יעדים ומשוב

o       הגורם האנושי בניהול בטיחות

 

[ראה פירוט הנ"ל באתר זה ]

 

 

 

 

ייעוץ אישי:

בהכנת מסרים ומצגות

 

בהכנה לקראת משוב אישי